BIN-rapport Rijk aan gedragsinzichten verschenen 7 dec 2017

  Het Behaviour Insights Network heeft het resultaat van veertien pilots op het gebied van beleid en gedragsverandering gepubliceerd.

  Op 23 november is het rapport 'Rijk aan gedragsinzichten' aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport bevat veertien casestudies die de afgelopen jaren door het BIN zijn geanalyseerd. In de casestudies komt een breed scala aan beleidsthema’s en beleidsinstrumenten aan bod, allemaal met als doel om gedrag in de gewenste richting te sturen.

  BIN

  Vrijwel al het beleid is gericht op het sturen van gedrag. De afgelopen jaren is de interesse van de Nederlandse overheid voor de mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding flink toegenomen. In 2014 hebben gedragsexperts van alle ministeries gezamenlijk het BIN, het Behavioural Insights Team opgericht. Het BIN heeft als doel om overheidsbreed kennis over het toepassen van gedragsinzichten in beleid, uitvoering, toezicht en communicatie te verzamelen en te delen.

  Praktisch en leesbaar

  De veertien case-studies uit Rijk aan gedragsinzichten behandelen een breed spectrum van onderwerpen, van bescherming tegen bermbommen tot het verlagen van studieschuld. Deze praktische voorbeelden maken het rapport bovendien leesbaar en inspirerend.

  Download hier het rapport en de bijbehorende kamerbrief.


   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW