Zeeuwse fietshelmcampagne geëvalueerd 28 dec 2016

  Bij de fietshelmcampagne ‘Coole kop, helm op!’ zijn fietshelmen uitgedeeld aan jonge Zeeuwse kinderen. Het lijkt effect gehad te hebben.

  Van 2010 tot 2015 is in Zeeland de fietshelmcampagne ‘Coole kop, helm op!’ gevoerd, waarbij in totaal 32 duizend gratis fietshelmen zijn uitgereikt aan kinderen van vier tot acht jaar oud. Het doel van deze campagne was om jonge kinderen te stimuleren vrijwillig een fietshelm te dragen en daarmee hoofdletsel te beperken. In dit rapport wordt de campagne geëvalueerd.

  Extra voorlichting

  De evaluatie laat zien dat het gebruik van de fietshelm kan worden bevorderd door het gratis uitdelen van fietshelmen aan jonge kinderen als er voldoende aandacht is, en blijft voor extra activiteiten op het gebied van voorlichting en educatie. In het eerste campagnejaar, waarin de campagne werd aangevuld met activiteiten zoals lespakketten en ouderinformatie, droegen in Zeeland bijna vijf keer zo veel jonge fietsertjes een fietshelm als vóór de campagne; een stijging van gemiddeld 3,3% naar 15,7%. In het controlegebied bleef het fietshelmgebruik gelijk. Dit gedragseffect is echter niet bestendigd in de campagnejaren die volgden en waarin geen aanvullende activiteiten meer werden georganiseerd.

  Sociale norm

  In Zeeland had van de jonge fietsslachtoffers op de Spoedeisende Hulp een kleiner aandeel hoofdletsel opgelopen dan in het controlegebied. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de campagne, maar dat is niet met zekerheid vast te stellen vanwege de lage aantallen, waardoor het moeilijk is een significant effect op letsel vast te stellen. Naast aanvullende voorlichting en educatie bleek ook de ‘sociale norm’ een belangrijke factor in deze campagne. Ouders en kinderen worden sterk beïnvloed door de norm dat men in Nederland zonder fietshelm fietst.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW