Verkeerseducatie met VR-bril 14 dec 2016

  Met WegWijsVR krijgen kinderen virtuele verkeerseducatie in hun eigen omgeving. Het experiment moet de verkeersvaardigheid van basisscholieren vergroten.

  WegWijsVR is een experiment van Veilig Verkeer Nederland en Interpolis waarin wordt onderzocht of een trainingsmethode met VR-brillen de verkeersvaardigheid van jonge voetgangers en fietsers vergroot. Aan het nieuwe experiment doen elf basisscholen en zeshonderd leerlingen mee. De speciaal ontwikkelde virtual reality-tool WegWijsVR schotelt jonge weggebruikers spelenderwijs én in hun eigen vertrouwde omgeving verkeerssituaties voor.

  Kwetsbaar

  Kinderen gaan gemiddeld op hun negende zelfstandig naar school. Juist deze groep kinderen is kwetsbaar, blijkt uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Vorig jaar vielen er tien dodelijke verkeersslachtoffers en 729 gewonden in deze leeftijdsgroep. WegWijsVR moet helpen om dat aantal terug te dringen.

  Virtueel

  WegWijsVR laat kinderen virtueel hun weg van en naar hun eigen school lopen of fietsen in verschillende situaties. Daarvoor is het gebied van 1,5 kilometer rondom de school, op basis van foto’s als 3D-model in kaart gebracht. Kinderen willen bijvoorbeeld de weg oversteken, maar een dubbel geparkeerde auto belemmert het zicht. Meekijkende ouders – want de tool is vooral ontwikkeld voor thuisgebruik – kunnen zien bij welke situaties hun kind nog extra aandacht of sturing nodig heeft.

  Smartphone

  Voor WegWijsVR is geen speciale VR-bril nodig. Het werkt als app op de gangbare smartphones met een kartonnen smartphonehouder. De resultaten van het experiment met de virtuele verkeerspioniers worden door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) verzameld en geanalyseerd.

  Uitkomsten

  Op grond van de uitkomsten wordt getoetst of een virtuele training daadwerkelijk leidt tot grotere verkeersvaardigheid bij kinderen. Bij succes is de intentie om deze unieke VR-training landelijk uit te rollen en beschikbaar te stellen voor alle Nederlandse schoolkinderen.

  Automobilisten

  Een eerder experiment met de Oculus Rift VR-bril met jonge automobilisten liet volgens de SWOV alleen zien dat deze minder zelfvertrouwen kregen na een training, waardoor ze wel wat voorzichtiger gingen rijden. Dit effect was na drie weken weer verdwenen.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW