Stedelijke gemeenten laagste autobezit 14 dec 2016

  In sterk verstedelijkte gebieden is het autobezit het laagst, maar door de hoge bevolkingsdichtheid zijn er toch veel auto’s per vierkante kilometer.

  Het aantal personenauto’s op naam van particulieren nam in 2015 met een procent toe, tot 7,2 miljoen. In  Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven zijn de meeste auto’s geregistreerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek. In dichtbevolkte gebieden met veel voorzieningen is het autobezit lager dan in dunbevolkte gebieden.

  Bezit en dichtheid

  Per huishouden bezit Nederland 0,93 auto. In de sterk verstedelijkte gemeentes is het autobezit het laagst. In de steden  Amsterdam, Delft, Groningen, Rotterdam en Den Haag varieert het autobezit tussen de 0,4 en 0,6 auto per huishouden. In een aantal rurale gemeenten, waaronder Tubbergen, Landerd, Buren en Staphorst is het autobezit met gemiddeld 1,4 auto’s per huishouden het hoogst.
  De autodichtheid, dus het aantal auto’s per vierkante kilometer, is juist het hoogst in Den Haag, Haarlem en Capelle aan den IJssel. Omdat daar relatief veel mensen wonen is de autodichtheid ook bij een lager autobezit hoog.

  Op de site van het CBS staan interactieve kaarten waar het autobezit en de autodichtheid tot op buurtniveau bekeken kan worden.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW