Segment-aanpak zorgt voor betere gedragsaanpak 13 dec 2015

  Overheden zien graag dat burgers de auto laten staan en op een andere manier gaan reizen. Maar de ene reiziger is de andere niet. Daarom is het goed om inzicht te hebben in de verschillen binnen je doelgroep. De gemeente Utrecht en adviesbureau &Morgen deden mee aan het Europese project SEGMENT. Het resultaat is de Segmentaanpak.

  Marktsegmentatie

  SEGMENT is een drie jaar durend project waarin marktsegmentatie wordt getest als methode om mensen te overtuigen hun mobiliteitsgedrag te veranderen en over te stappen op alternatieve vormen van vervoer. Het project richt zich op de momenten waarop het leven van mensen verandert en zij hun reisgewoontes moeten heroverwegen, zoals een nieuwe baan, een nieuwe woning, of een nieuwe school. Door mobiliteitsmanagementcampagnes gebaseerd op gedetailleerde marktsegmentatie in te zetten, moet de effectiviteit van dergelijke campagnes worden vergroot.

  Betere gedragscampagnes

  Er werken zeven Europese steden mee aan SEGMENT en testen de ontwikkelde Segment-methodiek in de praktijk. De kennis en ervaring van SEGMENT kan worden toegepast in gedragscampagnes in heel Europa.
  Met de Segment-aanpak wordt de doelgroep verdeeld in een aantal categorieën, van de autofreak, tot de praktische reiziger. Daardoor krijg je inzicht in hoe de doelgroep het liefst reist, wat hun beweegredenen zijn om zo te reizen, hoe groot de groep is die eventueel hun reisgedrag wil aanpassen en hoe je hen het beste kunt aanspreken.

  Inzicht

  De extra inzicht in het reisgedrag die de Segment-aanpak oplevert, is op diverse manieren in te zetten om gedrag te beïnvloeden. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn bij wegwerkzaamheden, de ontwikkeling van nieuwe woonwijken, de aanleg van nieuwe industrieterreinen, het verbeteren van luchtkwaliteit, stimuleren van schoon vervoer, terugdringen van autogebruik rondom scholen, wijzigen van parkeerzones of parkeerbeleid, stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer of het autovrij maken van een centrum.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW