Reizigers nog vrij onbekend met mogelijkheden verkeersinformatie 30 dec 2015

  Dat blijkt uit de Monitor Wegverkeergerelateerde Informatiediensten 2015, meldt de Rijksoverheid. De monitor geeft  inzicht in de ontwikkeling in het gebruik van reisinformatiediensten, de tevredenheid, de effectiviteit en de bereidheid om voor de diensten te betalen.  Het is de eerste keer dit zo breed is onderzocht.  Meer dan 90% van de reizigers heeft geen behoefte aan meer informatie. Wel willen ze graag meer actualiteit, integraliteit en gebruiksgemak. Zeker op die laatste twee schieten veel apps volgens de ondervraagden nog te kort.

  Radio, navigatie en bewegwijzering

  Voorafgaand aan de reis worden vooral apps, websites en de radio gebruikt. Tijdens de reis wordt de radio het meest gebruikt, op de voet gevolgd door navigatiesystemen met alleen routeinformatie, wegkantsystemen (onder andere routepanelen en matrixborden) en bewegwijzeringsborden. Vooral de actualiteit van informatie tijdens de reis is een aandachtspunt. Meer dan driekwart van de automobilisten gebruikt informatie over de route, de reistijd en de reisafstand.  Voor dagelijkse reizen zoekt vrijwel niemand informatie op, hooguit waar files staan en welke vertraging dit oplevert.

  Rijtaakondersteuning

  De monitor onderzocht ook het gebruik en tevredenheid over rijtaakondersteunende systemen. Automobilisten hebben het meest  de beschikking over cruise control, parkeersensoren, adviezen over zuinig rijden en achteruitrijcamera’s. Systemen als adaptive cruise control, waarschuwingen voor aanrijdingen, dode hoeksystemen, lane departure warnings en waarschuwingen bij in slaap vallen komen zeer weinig voor. Ruim een derde van de niet-bezitters geeft wel aan behoefte te hebben aan dergelijke systemen. Wat verder opvalt in de monitor is dat weggebruikers vaker bereid zijn om te betalen voor rijtaakondersteuning, dan voor route- en reisinformatie.

  Brede focus

  De Monitor Wegverkeergerelateerde Informatiediensten 2015 is het enige onderzoek met een brede focus op verkeersinformatie en rijtaakondersteunende diensten: van radio en televisie, tot navigatiesystemen, apps en wegkantsystemen Het onderzoek bestond uit een enquête onder ruim 2.000 respondenten, representatief voor de weggebruikers in Nederland, en een focusgroep waarin de resultaten van de enquête verder zijn uitgediept.
  De rijksoverheid heeft de intentie om het onderzoek elke drie jaar te houden en hiermee te monitoren of de dienstverlening aan reizigers verbetert. De deelnemers worden een aantal jaren gevolgd, zodat de ontwikkelingen in het gebruik van deze diensten, de tevredenheid over de ervaren kwaliteit, en de effectiviteit goed in kaart kunnen worden gebracht.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW