KiM voorspelt meer files 16 dec 2015

  De personenmobiliteit in Nederland blijft met 184 miljard kilometers al een paar jaar gelijk. Hoe we die kilometers maken verandert wel. In tien jaar tijd is het gebruik van de fiets met 9% gegroeid. Maar als gevolg van het aantrekken van de economie is de congestie op de ook hoofdwegen toegenomen.  

  Mobiliteitsbeeld

  In het jaarlijks verschijnende Mobiliteitsbeeld geeft het KiM (Kennisinstituut Mobiliteit) een overzicht van de stand van zaken op het gebied van mobiliteit. Het Mobiliteitsbeeld is opgedeeld in een aantal thema’s, zoals personenvervoer, goederenvervoer en verkeersveiligheid en milieu, maar geeft ook een aantal verwachtingen voor de toekomst.

  Verkeersomvang

  De omvang van het verkeer op het hoofdwegennet is in 2014 met 2 procent toegenomen, maar de congestie steeg met 6 procent. Deze toename en het bijbehorende reistijdverlies zijn het gevolg van de groeiende economie, en zijn vooral zichtbaar in de Randstad en in Zuid-Nederland.

  Brandstofprijs

  Vanwege de verder groeiende economie en de lage brandstofprijzen verwacht het KiM dat het wegverkeer in 2015 en 2016 met 1,5 tot 2,5 procent per jaar en tussen 2014 en 2020 met in totaal 9 procent groeit. Deze groei wordt slechts gedeeltelijk opgevangen door de uitbreiding van de wegcapaciteit. Daardoor zullen meer en langere files ontstaan, en kan het reistijdverlies tot 2020 toenemen met in totaal 45 procent ten opzichte van het niveau in 2014.

  Drukte

  Afgelopen november was weer een bijzonder drukke maand op de weg. In november nemen mensen bijna geen vrije dagen op, en het weer wil nogal eens voor vertragingen en ongevallen zorgen. Op 26 november stond er, ondanks goed weer, 520 kilometer file in de avondspits.

  Trein

  Ook in de treinen is het druk, vooral in de spits en in de grote steden. In de eerste helft van 2015 nam het treingebruik bij NS toe met 2 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Dit ligt in lijn met de gemiddelde jaarlijkse groei in het afgelopen decennium. Het KiM verwacht dat we in 2020 tussen de 19,9 en 21,2 miljard reizigerskilometers per NS-trein maken. Over het regionale ov is geen landelijke prognose te geven, omdat de veertien regionale ov-autoriteiten elk hun eigen beleid voeren, dat is toegesneden op de kenmerken van de eigen regio.

  E-bike

  Tussen 2004 en 2014 is het fietsgebruik met 9 procent toegenomen. Die groei is met name te danken aan de e-bike, die erg populair is onder 65-plussers. Maar ook volwassenen onder de 65 hebben de e-bike ontdekt. Tussen 2013 en 2014 werd nog de helft van de e-bikekilometers besteed aan vrijetijdsdoeleinden, maar het aantal kilometers voor werk en winkelen stijgt.

  Het hele Mobiliteitsbeeld 2015 is te lezen op de website van het KiM.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW