Beleving wint op CVS 9 dec 2015

    Het CVS kreeg dit jaar het thema 'buiten de lijntjes kleuren' mee. De jury kleurde zelf ook buiten de lijntjes en reikte op 19 november4 twee eerste prijzen uit aan de beste papers. De ingezonden papers voor de 42e editie van het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) laten zien dat gedrag als thema in de verkeer- en vervoerwereld een steeds serieuzere rol speelt.

    De eerste 1e prijs gaat naar Laura Groenendijk, voor haar paper 'Belevingswaarde kleurt de kwaliteit van openbaarvervoersknooppunten'. Volgens de jury is haar paper bijzonder omdat ze het bekende knoop-plaatsmodel voor vervoersknooppunten op basis van gedegen onderzoek heeft uitgebreid met de factor beleving. Dit resulteert in een beoordeling en ranking van stations die veel beter aansluit bij de perceptie van reizigers en beleidsmakers.

    De tweede 1e prijs gaat naar Stephan Valenta en Martijn Sargentini. Zij schreven een paper met de titel: "Maak van het fietspad geen autosnelweg! Pleidooi voor een opportunistische aanpak bij langeafstandsroutes voor fietsers". In dit paper wijken zij af van de gebaande paden door door te werken met 'reflection in action'. Het beschreven project, de aanpak van snelfietsroutes in de regio Amsterdam, speelt in op kansen als die zich voordoen en combineert slim verschillende doelen en stakeholders. Zo wordt resultaat geboekt, ook al is dat misschien anders dan vooraf gehoopt.

    Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) eind november een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Het CVS is bedoeld als ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW