Afname overtredingen na actie 'Bedankt dat je langzamer rijdt!' 3 aug 2016

  De Zeeuwse campagne ‘Bedankt dat je langzamer rijd!’ heeft positieve resultaten. De gemiddelde snelheid is met acht kilometer afgenomen.

  Van 29 februari tot 23 april 2016 stond de Molendijk in het Zeeuwse dorp 's-Heerenhoek voor de tweede keer in het teken van de snelheidscampagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt!'. De actie heeft effect gehad; de gemiddelde snelheid op de Molendijk is gedaald. “Een mooi resultaat”, vindt gedeputeerde Harry van der Maas. De actie laat zien dat je met een slimme campagne en inzet van bewoners veel kunt bereiken. Je hoeft niet altijd de weg zelf aan te passen om ervoor te zorgen dat mensen zich veiliger gaan gedragen in het verkeer.”
  'Bedankt dat je langzamer rijdt' is een samenwerking tussen bewoners van de Molendijk, het ROVZ, gemeente Borsele, Veilig Verkeer Nederland en politie. Met lantaarnpaalborden, vlaggen en graffiti vroegen bewoners daarbij aandacht voor de snelheidslimiet van dertig kilometer per uur.

  Langzamer

  Voor de start van de eerste campagneperiode werd de limiet van dertig kilometer per uur dagelijks door ruim driekwart van de bestuurders overschreden. Ruim de helft daarvan reed meer dan tien kilometer per uur harder dan de toegestane snelheid. De doelstelling van de actie was om de gemiddelde snelheid met vijf kilometer per uur te laten dalen. Dat is gelukt; de gemiddelde snelheid is nu acht kilometer per uur lager. Daarnaast is het aantal snelheidsovertredingen van meer dan tien kilometer per uur boven de limiet met 33% gedaald ten opzichte van de nulmeting. De campagne heeft een merkbaar effect op de verkeersveiligheid van alle weggebruikers, in elke geval op de korte termijn.

  Lange termijn

  Om te zien wat het effect op de langere termijn is, voert de gemeente Borsele in oktober opnieuw snelheidsmetingen uit. Vanaf september start daarnaast de evaluatie van de gehele campagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt!'. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt bepaald of en hoe er een vervolg komt op de snelheidscampagne.

  Burgerparticipatie

  Vooral binnen de bebouwde kom en op 60-kilometer wegen buiten de kom zijn de risico's van te hard rijden groot. Daar mengen kwetsbare verkeersdeelnemers met het gemotoriseerde verkeer. Het ROVZ startte in 2014 een pilot met een brede projectgroep om een effectieve aanpak voor te hoge rijsnelheden op deze wegen te ontwikkelen. Essentieel in de aanpak is de combinatie van burgerparticipatie, gedragsbeïnvloeding, mogelijke infrastructurele ingrepen en handhaving. Op vijf locaties wordt er ervaring opgedaan met deze brede aanpak van snelheidsoverschrijdingen door het toepassen van twee campagneperiodes per straat. De eerste resultaten zijn positief.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW