Kennisagenda geeft richting aan slimme mobiliteit 12 aug 2015

    De Kennisagenda Gedrag en intelligente mobiliteit geeft richting aan de transitie naar slimmere mobiliteit en helpt om deze ontwikkelingen te versnellen. Connecting mobility merkte dat er in Nederland behoefte was aan richting in de kennislacunes op het gebied van slimme mobiliteit en gedrag. De kennisagenda is daarmee een belangrijk basisdocument voor de landelijke ITS Ronde tafel Human behaviour.

    De kennisagenda is opgesteld door Connecting Mobility en DITCM, in samenwerking met experts van marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en belangenorganisaties. De betrokken partijen hebben gezamenlijk de belangrijkste vraagstukken op het gebied van de transitie naar steeds meer en slimmere mobiliteit aangescherpt, en teruggebracht tot de acht belangrijkste vragen die de kennisagenda vormen. Dit zijn onder andere verkeersveiligheid en interactie met kwetsbare verkeersdeelnemers.

    Het programma Connecting Mobility houdt zich bezaig met de ontwikkeling van slimme mobiliteit in Nederland en creƫert de hiervoor benodigde condities en randvoorwaarden. Het programma stimuleert samenwerking tussen overheden en marktpartijen, monitort de ontwikkelingen, en biedt inzicht en overzicht.

    De Kennisagenda Gedrag en Intelligente mobiliteit is te vinden op de website van het Programma Connecting Mobility.
     

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW