Verkeersonderneming onderzoekt relatie gedrag en filevorming 12 apr 2017

  Soms ontstaan er files op locaties waar op andere dagen met vergelijkbare omstandigheden in weer en verkeer geen file ontstaat. De Verkeersonderneming probeert samen met marktpartijen meer grip te krijgen op het rijgedrag van automobilisten bij het ontstaan van deze files. Tot december 2017 onderzoeken Flitsmeister, SD Insights en ULU hoe het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden is, en hoe dat bijdraagt aan een betere doorstroming.

  Pilotomgeving

  Programmamanager Gerard Eijkelenboom: “We kwamen er met data-analyse achter dat er op file-locaties dagen waren waarop er geen file ontstond terwijl het verkeer hetzelfde was als op andere dagen. Het is dan logisch om te denken dat een rijgedrag tot file leidt”. Binnen de pilotomgeving gaat ULU onderzoek doen of het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden is met behulp van de zogenaamde ULU-App en of dit bijdraagt aan minder files. Flitsmeister probeert automobilisten te verleiden hun rijgedrag aan te passen. SD Insights richt zich op de professionele chauffeurs.

  De Verkeersonderneming hoopt eind 2017 meer inzichten en daarmee grip te hebben op oorzaken van files, meer inzicht te krijgen in het rijgedrag van automobilisten en hoe je dat kunt meten en verbeteren en inzicht te krijgen in de mate waarin automobilisten te beïnvloeden zijn.

  Bereikbaar Rotterdam

  De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door het ministerie van Infrastructuur & Milieu/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het Havenbedrijf Rotterdam, met als doel het bereikbaar houden van (haven, stad & regio) Rotterdam.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW