Minder smartphonegebruik door app 13 apr 2016

  In het kader van het SlimOpWeg-programma heeft Interpolis samen met SafeDrive een app ontwikkeld om smartphonegebruik onder jonge automobilisten te verminderen. Afleiding door mobiel telefoongebruik vormt een groot verkeersveiligheidsprobleem. Bijna de helft van de Nederlandse jongeren geeft in een enquête uit 2014 aan, dat ze de smartphone wel eens tijdens het autorijden te gebruiken. Afleiding door mobiel telefoongebruik is een probleem voor de verkeersveiligheid; het vergroot de kans op een ongeval. Recent onderzoek toont aan dat in twee derde van alle auto-ongevallen de bestuurder in enige mate was afgeleid.

  Drie groepen jongeren

  De AutoModus-app beloont jongeren met punten wanneer ze hun smartphone niet gebruiken tijdens het rijden. In de ene versie van de app kregen deelnemers alleen complimenten bij het behalen van nieuwe punten, in de andere versie van de app kregen ze deze complimenten ook, maar konden ze daarnaast de punten inwisselen voor kleine cadeaus. SWOV onderzocht samen met Interpolis het effect van de apps op zelfgerapporteerd smartphonegebruik in de auto onder jongeren van 18 t/m 24 jaar. Deelnemers die zich hadden aangemeld vulden vooraf een vragenlijst in en werden vervolgens willekeurig toebedeeld aan een van drie groepen: de beloningenapp-groep, de complimenten-app-groep of de controlegroep. De twee app-groepen gebruikten de app vier weken, vulden de tweede vragenlijst in, gebruikten de app nogmaals vier weken en vulden een derde vragenlijst in. De controlegroep gebruikte de app niet, maar vulde wel op dezelfde momenten de vragenlijst in.

  Significante daling

  Het gebruik van de AutoModus-app leidde tot een kleine, maar significante daling van het zelfgerapporteerde smartphonegebruik onder jonge automobilisten. Dit effect is na vier weken en na acht weken aanwezig. Door gebruik van de app zijn automobilisten zich bovendien beter bewust van de risico’s van smartphonegebruik tijdens het rijden en de app heeft een gunstig effect op smartphoneverslaving. Beide versies van de app verminderen het smartphonegebruik in de auto in gelijke mate, maar de complimenten-app lijkt minder gevoelig te zijn voor de duur van het gebruik en de waardering van de app. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de complimenten-app meer inspeelt op intrinsieke motivatie door de focus meer te leggen op de gedragsverandering, in plaats van op de cadeaus.

  Verder uitrollen

  De uitkomsten van het onderzoek tonen volgens SWOV en Interpolis aan dat dit onveilige gedrag beïnvloed kan worden door een relatief eenvoudige en laagdrempelige interventie. Hun advies is daarom om de AutoModus-app verder uit te rollen en het gebruik van de app onder jonge automobilisten te stimuleren, dit uiteraard in aanvulling op duidelijke wet- en regelgeving, handhaving en voorlichting. Daarnaast willen SWOV en Interpolis bij verdere uitrol van de app ook schadegegevens van deelnemers te monitoren, zodat gemeten kan worden of het aantal schadeclaims door gebruik van de AutoModus-app daalt.

  Lees hier de samenvatting van het onderzoeksrapport.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW