Drie op tien Nederlanders ervaart verkeersoverlast in de buurt 27 apr 2016

  Volgens de Veiligheidsmonitor, een enquête over leefbaarheid en veiligheid, is de ervaren verkeersoverlast in eigen buurt in 2015 niet veel veranderd ten opzichten van 2014, maar wel iets lager dan in 2013 en 2012. Respondenten die aangeven overlast van verkeer in de buurt te ervaren, hebben het vaakst (21%) last van te hard rijdende auto's. Parkeerproblemen bij huis en agressief gedrag worden door respectievelijk 16% en 6% genoemd.

  Stad en platteland

  In de zeer sterk stedelijke gebieden ervaart meer dan een derde van de inwoners overlast door verkeer, in plattelandsgebieden is dat aandeel een kwart. Stadsbewoners hebben meer last van agressief verkeersgedrag en hebben vaker parkeerproblemen dan dorpsbewoners. Overlast van te hard rijden in de buurt verschilt daarentegen amper tussen stad en platteland.

  Provincies

  In Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland heeft ongeveer een kwart van de inwoners veel last van het verkeer. Limburg en Zuid-Holland scoren het hoogst; hier geeft ongeveer een derde van de inwoners aan veel overlast van het verkeer in de buurt te hebben. De soorten verkeersoverlast waar buurtbewoners veel mee te maken hebben variëren tussen provincies. De overlast van parkeerproblemen is het sterkst in de Randstadprovincies. In de Randstad en in Limburg heeft men veel last van agressief verkeersgedrag. Te hard rijden is voor veel inwoners van Limburg, Groningen, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant een bron van overlast.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW