Gedrag beïnvloeden

Er kunnen veel redenen zijn waardoor iemand ongewenst gedrag vertoont. Bijvoorbeeld ongewenst gedrag op de weg of ondanks alle beschikbare alternatieven met de auto blijven reizen. En voor elke oorzaak kan een oplossing bedacht worden, zelfs meerdere. De onderstaande tabel geeft in de rijen een overzicht van factoren die gedrag veroorzaken en in de kolommen factoren die gedrag kunnen beïnvloeden. Per cel zijn er verschillende mogelijkheden te bedenken om gedrag bewust of onbewust te beïnvloeden. Gebruik deze tabel om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er zijn om gedrag te beïnvloeden. En om de effectiviteit af te wegen.

 
De factoren die gedrag bepalen zijn in de vorige stap uitgelegd. We nemen aan dat de meeste oplossingsrichtingen voor zich spreken. Bekijk een uitleg.
 
Waarschijnlijk kun je bij iedere oorzaak van gedrag die je in de analyse fase tegen was gekomen een maatregel bedenken die de situatie verbetert. Sterker nog, waarschijnlijk kun je bij iedere toepassingsrichting wel een maatregel bedenken. En zelfs wel een bewuste en onbewuste per toepassingsrichting. Bekijk een ingevulde tabel die is ingevuld voor een situatie bij een kruispunt waar fietsers door rood rijden. Niet iedere oplossing is realistisch of effectief. De tabel laat zien dat er veel mogelijkheden zijn en dat je kunt inschatten welke maatregel zinvol is en welke zinloos. En vaak zijn combinaties effectiever dan één enkele oplossing.
 

© Copyright 2014 CROW