Praktijkvoorbeelden

Een praktijkvoorbeeld is ieder project dat opgezet is volgens de aanpak van een verkeerspsycholoog. Het effect van de maatregel maakt niet uit. Van projecten zonder resultaten wordt net zo goed geleerd als van projecten met effecten.

We hanteren bij het beschrijven van de voorbeelden een lijst met vragen die we zoveel mogelijk proberen te beantwoorden:

 • Wat is het probleem?
 • Wat is de omschrijving van de situatie waarin het probleem zich voordeed?
 • Welke kenmerken in de omgeving waren van invloed op het probleem?
 • Welke oorzaken van gedrag dragen bij aan het ongewenste gedrag? Welke weerstanden tegen het gewenste gedrag zijn er en welke motieven richting gewenste gedrag zijn al aanwezig?
 • Welke doelen zijn er in termen van gedragsverandering? Dus: Bij dit verkeerslicht veranderen 25 mensen van attitude over wachten voor rood.
 • Wie is de doelgroep?
 • Welke maatregel wordt ingezet om het doel te bereiken?
 • Welke aanvullende succesfactoren worden ingezet?
 • Welke acties zijn uitgevoerd om de maatregel onder de aandacht te krijgen.
 • Wat is de omvang van je doelgroep? Was dat voldoende om doel te halen?
 • Hoeveel deelnemers hebben de interventie of informatie over de interventie gekregen?
 • Hoeveel deelnemers toonden interesse in de maatregel?
 • Hoeveel van de doelgroep hebben deelgenomen aan de maatregel?
 • Wat is het effect van de maatregel?
 • Hoe zijn de uitkomsten te duiden?
 • Wat ging goed, wat kon beter?

U vindt de praktijkvoorbeelden binnenkort in de bibliotheek.

Kent u zelf een voorbeeld dat u met ons wilt delen? Laat het ons weten!
 

© Copyright 2014 CROW