Bibliotheek Mobiliteit en Gedrag

Dé plek voor kennisdocumenten over gedragsbeinvloeding i.r.t. mobiliteit. In deze bibliotheek vindt u kennisdocumenten van CROW en derden. 
Gevonden resultaten (94)
 • Learning from experiences 25 november 2016
  De hoofdvraag van dit stageonderzoek luidde: wat kunnen we leren van voorbeelden waarbij gedragsinterventies zijn toegepast in fietsprojecten?
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Fietslessen allochtone vrouwen (Utrecht) 25 november 2016
  Nederland staat wereldwijd bekend als fietsland. De meeste Nederlanders worden van jongs af aan geleerd te fietsen, en maken dagelijks gebruik van de fiets. Maar voor allochtonen is de fiets minder vanzelfsprekend; vaak zijn vooral allochtone vrouwen niet in staat om te fietse...
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Sam de Verkeersslang (België) 25 november 2016
  In België is een landelijke verkeerscampagne op basisscholen opgezet onder de noemer ‘Sam de Verkeersslang’, waarin getest wordt of met een aanpak die leuk is voor de schoolkinderen een toename in het gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen naar school gerealiseerd kan w...
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Verkeerslichten uit? Roept u maar! (Utrecht) 25 november 2016
  Binnen de gemeente Utrecht zijn ruim 200 verkeersregelinstallaties (ook wel VRI’s) aanwezig. Binnen de gemeente ontstond de veronderstelling dat sommige van deze VRI’s mogelijk onnodig waren (geworden). Daarom heeft de gemeente een online meldpunt gecreëerd, waarop inwoners va...
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • 076 fietst! (Breda) 25 november 2016
  In steeds meer grote gemeenten in Nederland wordt een overkoepelend merk gecreëerd om fietsen te promoten. Ook Breda heeft zo’n merk opgezet onder de naam ‘076 Fietst!’.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • E-bike informatiedagen (Raalte) 25 november 2016
  Voorbeeld van hoe de gemeente Raalte zelf e-bike informatiedagen heeft georganiseerd voor oudere inwoners en daarbij ook goed heeft gekeken naar de effecten ervan.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Schoolmobiliteit 22 september 2016
  Deze factsheet gaat over haal- en brenggedrag van kinderen van en naar de basisschool.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Inventarisatie van roodlichtnegatie bij bruggen door langzaam verkeer 20 juli 2016
  In deze studie ten behoeve van een stage-opdracht is een overzicht verkregen van de omvang van roodlichtnegatie bij beweegbare bruggen door langzaam verkeer.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Factsheet Werkgeversaanpak 8 juli 2016
  Factsheet over mobiliteitsmanagement door middel van een aanpak via de werkgevers.
  Gratis excl. btw Meer informatie
 • Strijd over Mobiliteit 1 juni 2016
  Een volledig overzicht van de variëteit aan opvattingen over alles wat met reizen en verkeer te maken heeft, van bereikbaarheid tot beleving en van de wandeling tot het openbaar vervoer.
  Gratis excl. btw Meer informatie

© Copyright 2014 CROW