Verkeerslichten uit? Roept u maar! (Utrecht)

  • Auteur: Thomas Coolen
  • Aantal Pagina's: 1
  • Datum: 25 nov 2016
  • Type: Praktijkvoorbeeld
  • Onderwerp(en): Fiets, Verkeersmanagement

Binnen de gemeente Utrecht zijn ruim 200 verkeersregelinstallaties (ook wel VRI’s) aanwezig. Binnen de gemeente ontstond de veronderstelling dat sommige van deze VRI’s mogelijk onnodig waren (geworden). Daarom heeft de gemeente een online meldpunt gecreëerd, waarop inwoners van de stad verkeerslichten konden doorgeven die volgens hen niet of minder noodzakelijk waren.

Dit meldpunt resulteerde in ruim 5000 meldingen, binnen het bestek van twee maanden. Bijna elke VRI in de stad (98%) werd wel minstens één keer genoemd. Uit de vijftig meest genoemde inzendingen heeft de gemeente vervolgens zelf een selectie gemaakt van acht testlocaties, waarop gedurende drie maanden de verkeerslichtenproef plaatsvond.

Minder verkeerslichten voor minder roodlichtnegatie
Zowel verkeerde afstelling van verkeerslichten (29%), als door rood rijdende fietsers (25%), zorgen volgens Utrechtse bewoners voor verkeerveiligheidsproblemen. Dat bleek uit een vragenlijst die de gemeente Utrecht uitstuurde onder het bewonerspanel naar ruim 2.900 respondenten.
Met deze verkeerslichtenproef hoopt de gemeente te bereiken dat minder Utrechters door rood gaan fietsen, en dat er een betere samenwerking tussen alle modaliteiten ontstaat doordat men op de kruisingen meer rekening met elkaar gaat houden - onder hetzelfde motto als de welbekende shared space. De doelgroep is hierbij passief en minder van belang; alle verkeersdeelnemers die langs één of meerdere testlocaties komen.

Gefaseerde implementatie en monitoring gebaseerd op feedback
Op de verschillende testlocaties werden de verkeerslichten gedurende drie maanden op het oranje knipperlicht gezet, om deze vervolgens volledig uit te schakelen gedurende nog eens drie maanden. Zo werd de gebruiker niet van de ene op de andere dag verrast met een ingrijpende situatieverandering. Ook plaatste de gemeente op de testlocaties een verkeersbord, met daarop aanduiding dat de VRI deel uitmaakt van de proef, en oproep tot het geven van online feedback.
Deze online feedback werd direct gebruikt om de nieuwe situaties te monitoren. Al snel bleek bij één van de locaties dat het simpelweg niet goed werkte om in de drukke spitsperiode de verkeerslichten volledig uit te schakelen. Daarom zijn deze al tijdens de testperiode weer ingeschakeld in de spitsuren. Zo voorkwam de gemeente verdere ongewenste verkeerssituaties door online feedback op te vragen.

Locatieobservaties wijzen succes uit
Inmiddels zijn de proeven ver gevorderd, en zijn na grondige monitoring en evaluatie de verkeerslichten op zes locaties definitief uit gezet. Slechts op twee van de gekozen locaties blijken de verkeerslichten alsnog nodig, waarvan één alleen in de spits (tussen 7.00 en 9.00 en tussen 16.00 en 18.00). Dit zijn uitkomsten van de zes maanden durende proef, bestaande uit twee keer drie maanden proeffase.
De gemeente Utrecht heeft voor de evaluatie van het project een adviesbureau ingeschakeld, die locatie-observaties hebben uitgevoerd. Ook is er op de website van de gemeente de mogelijkheid gesteld tot het geven van feedback over de verschillende locaties. Algemene bevindingen hieruit waren dat men moest wennen aan de situatie, maar dat over het algemeen de risico’s uitbleven, en de doorstroming voor doorgaand (fiets)verkeer verbeterd was.
 

© Copyright 2014 CROW