Sam de Verkeersslang (België)

In België is een landelijke verkeerscampagne op basisscholen opgezet onder de noemer ‘Sam de Verkeersslang’, waarin getest wordt of met een aanpak die leuk is voor de schoolkinderen een toename in het gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen naar school gerealiseerd kan worden.

Inmiddels wordt de campagne jaarlijks herhaald, en kan deze door provinciale subsidie volledig gratis uitgevoerd worden op ruim 800 basisscholen door het hele land.

Doorbreken van de vicieuze onveiligheidscirkel
In veel schoolzones worstelt men met de veiligheidsproblemen die ontstaan door de grote hoeveelheid ouders die hun kinderen met de auto afzetten op school. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend, maar ook de onveiligheid in de schoolzone wordt op sommige locaties genoemd. Deze vicieuze cirkel kan, naast het bereiken van de toename in fietsgebruik, een positieve bijkomstigheid van de stimuleringscampagne zijn. De campagne is hierbij volledig gericht op de basisschoolleerlingen, in de hoop dat zij automatisch hun ouders erbij zullen betrekken.

‘By show of hands’-voormeting
De problemen rondom de school worden geconcretiseerd door een voormeting, die een week voor de verkeerscampagne plaatsvindt. In die voormeting worden de kinderen simpelweg gevraagd om te zeggen hoe ze die dag naar school zijn gekomen. Dit wordt genoteerd door de docent en doorgespeeld aan de campagneorganisatie, die alle resultaten van de scholen kunnen samenvoegen om zo de totale effecten te zien.

Elke school haar eigen doelstelling
De landelijke doelstelling die de campagneorganisatie van tevoren heeft bepaald, is dat er tijdens de campagneweek een toename van 20% is in het gebruik van duurzame vervoermiddelen, en dat deze toename in de nameting - drie weken na afloop van de campagneweek – nog minimaal 10% is.
Een sticker als beloning
Het welbekende recept, de belonende sticker, wordt in de campagneweek ingezet om in te spelen op de toename in fiets- en loopverplaatsingen naar school. De basisschoolleerlingen mogen, wanneer zij lopend of fietsend naar school komen, een sticker plakken op Sam de Verkeersslang. Het uiteindelijke doel is dat Sam aan het einde van de week helemaal vol geplakt zit. Als dat de kinderen lukt, krijgen ze een klassikale beloning, zoals bijvoorbeeld een dagje uit of een nieuw speeltoestel.

Weinig bekend over concrete effecten
Tijdens en na de actieweek worden ook effectmetingen gedaan, op dezelfde wijze als de voormeting. Er is geen specifieke data aanwezig over de toename in het fietsverkeer naar school, maar wel wordt op de website van de campagne vermeld dat het algemene doel van een toename van 20% in het aantal fietsritten – tijdens de campagneweek, ten opzichte van de voormeting - is behaald. Veiligheidseffecten worden eveneens niet genoemd.

© Copyright 2014 CROW