Key principles for traffic safety and mobility education

  • Auteur: ETSC
  • Aantal Pagina's: 48
  • Datum: 26 jan 2020
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

Rapport met aanbevelingen voor minimum eisen en randvoorwaarden voor een goede verkeerseducatie voor kinderen en jongeren. Het is tot stand gekomen vanuit het Europese project LEARN! dat tot doel heeft kennis over goede verkeerseducatie te verzamelen en te verspreiden. Een eerder LEARN-rapport gaf aan dat verkeerseducatie voor kinderen en jongeren in Europa verschillend of soms zelfs niet goed is georganiseerd en geborgd. Dit rapport geeft de basis-randvoorwaarden voor ieder Europees land.

Educatie is een essentieel onderdeel in de systeembenadering van verkeersveiligheid. Europese landen hebben zich gecommiteerd om verkeers- en mobiliteitseduactie te geven op scholen en op alle niveaus. Echter.. een eerder LEARN!-rapport liet zien dat het beschikbaar stellen van verkeerseducatie op scholen enorm verschilt tussen de Europese landen. Deze publicatie geeft aanbevelingen die in ieder Europees land zouden moeten gelden om te verzekeren dat iedereen, met name kinderen en jongeren, verkeerseducatie kan krijgen op een hoog kwaliteitsniveau. De aanbevelingen worden geillustreerd door goede praktijkvoorbeelden. Het rapport richt zich op professionals en beslissers binnen overheden om deze aanbevelingen te gebruiken bij het maken van nieuw beleid.
Meer goede praktijkvoorbeelden zijn te vinden op www.trafficsafetyeducation.eu/key-principles

Deze publicatie is onderdeel van het LEARN!-project. Dit Europese project wordt gecoordineerd door de ETSC en ondersteund door FundaciĆ³n MAPFRE en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). CROW is lid van het bij dit project horende expertpanel.  

© Copyright 2014 CROW