Zolang ik fiets

  • Auteur: Hogeschool Utrecht en Ideate
  • Aantal Pagina's: 21
  • Datum: 25 jun 2015
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Fiets
Het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (Publab) van Hogeschool Utrecht organiseerde speciale workshops voor oudere fietsers, soms gevolgd door fietsen op een speciaal parcours onder leiding van een fietscoach en een fietstocht over de weg.

Bij de workshop kregen deelnemers een introductie van het thema en een werkboekje met vragen over het eigen fietsgedrag en de verschillende fietsrisico’s. In kleinere werkgroepen verdiepten deelnemers zich in problemen die ze ondervinden bij het fietsen en wat zij zelf kunnen doen om veiliger te fietsen.

Een eerste pilot in Dronten leverde volgens de onderzoekers in ieder geval een verassend hoge opkomst op en enthousiasme bij de deelnemers. Een kwart van hen volgde ook de oefeningen die werden uitgevoerd samen met een Fietscoach op een speciaal parcours, waar het vooral ging om balans, slalom en vooruit kijken.

Tenslotte werd ook een ‘mobiele opstapmiddag’ georganiseerd. Ouderen werden hiervoor niet speciaal geworven maar tijdens een recreatieve (fiets)tocht spontaan aangesproken. Ook deze pilot leverde enthousiaste reacties op.

Deze interventie is ontwikkeld in opdracht van de gemeentes Amersfoort en Dronten en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

© Copyright 2014 CROW