Werknemerscampagne gedragsbeïnvloeding Evaluatie Carintreggeland

Doel van de pilot is om werknemers aan te zetten om vaker met een alternatief vervoersmiddel naar het werk te gaan, zodat de verkeersdrukte door auto’s in de spits afneemt. Dit wordt gedaan met – wat betreft campagnes gericht op verplaatsingsgedrag woon-werkverkeer – ongebruikelijke methodes.

© Copyright 2014 CROW