Waarom een verkeerspsycholoog zegt dat reclame op DRIP's kan

  • Auteur: Ilse Harms (Connecting Mobility), Karel Brookhuis (TU Delft, RU Groningen)
  • Aantal Pagina's: 13
  • Datum: 8 nov 2015
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersmanagement

Voor wegbeheerders wereldwijd speelt al jaren de vraag of DRIPS er alleen zijn voor verkeerskundige boodschappen of dat ze ook bruikbaar zijn voor verkeersirrelevante boodschappen, zoals mottoboodschappen en reclames.

De belangrijkste vraagstukken in de discussie rondom dit soort boodschappen op DRIP's: 1) verkeersveiligheid en 2) verkeersmanagement op de langere termijn, zijn in dit onderzoek beantwoord middels literatuuronderzoek en een rijsimulatorstudie. Twee groepen deelnemers passeerden meermaals dezelfde rijbaanbrede DRIP, alvorens deze een urgente route-instructie toonde. Groep één was gewend gemaakt aan DRIPS die verder altijd op zwart stonden, terwijl voor groep twee ze altijd een boodschap toonden. De resultaten laten zien dat 1) commerciële reclameboodschappen op DRIPS weggebruikers in principe niet meer afleiden dan verkeersmanagementboodschappen, en 2) er geen bewijs was dat “blindheid” voor de route-instructie werd veroorzaakt door reclames. De opvolging van de route-instructie was gelijk voor beide groepen. Kortom, er zijn geen aanwijzingen dat DRIPS niet veilig kunnen worden gebruikt voor verkeersirrelevante boodschappen, zoals motto- en reclameboodschappen, zolang ze aan de in dit artikel genoemde voorwaarden voldoen.
 
Dit onderzoek maakte onderdeel uit van het promotieonderzoek van Ilse Harms naar de waarneming van dynamische verkeersmanagementinformatie. Dit document is de onderzoekspaper die voor het NVC van 2015 is ingediend en besproken.
 

© Copyright 2014 CROW