Verkeersveiligheid ouderen Interventies voor beperking van verkeersrisico's bij ouderen anno 2015

  • Auteur: Rijkswaterstaat WVL
  • Aantal Pagina's: 67
  • Datum: 4 mei 2016
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

Er is veel onderzoek verricht en er zijn middelen en interventies ontwikkeld om verkeersrisico’s bij ouderen te beperken. Doel van deze studie is om de balans op te maken. Hoe staat het met de veiligheid van ouderen, wat is er bekend over hun risico’s en hoe verhoudt dit zich tot de interventies die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld? Daarbij beperkt deze notitie zich grotendeels tot gedragsinterventies gericht op ouderen en hulpmiddelen voor wegbeheerders. Er is minder aandacht voor voertuiggerelateerde oplossingen.

© Copyright 2014 CROW