Verantwoording opzet en aanpak effectmeting Streetwise

  • Auteur: Royal HaskoningDHV
  • Aantal Pagina's: 19
  • Datum: 21 sep 2015
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Fiets, Verkeersveiligheid

Dit rapport geeft de resultaten van een effectmeting van het verkeerseducatiepakket ‘Streetwise’ van de ANWB. Streetwise is een verkeerseducatieprogramma voor leerlingen in het basisonderwijs. Het onderzoek is in opdracht van de ANWB uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. De focus lag op het onderdeel “Trapvaardig” voor leerlingen uit groep 7 en 8 waarbij gebruik is gemaakt van een vragenlijst en observatie. Er is gebruik gemaakt van een voor- en nameting en een experimentele en controlegroep. Het rapport geeft niet alleen de resultaten van de effectmeting maar ook uitgebreide achtergrondinformatie over de opzet van het onderzoek.

Het algemene doel van de effectmeting is het effect van Streetwise op verkeersveiligheid van de doelgroep bepalen, met als centrale vraag:

“Wat is het effect van Streetwise op de kennis, de houding en de vaardigheden van de leerlingen die het programma volgen?”

© Copyright 2014 CROW