The status of traffic safety and mobility education in Europe

  • Auteur: ETSC, VSV
  • Aantal Pagina's: 40
  • Datum: 24 jan 2019
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

Verkeerseducatie voor kinderen en jongeren op school is iets wat niet in ieder Europees land vanzelfsprekend is. ETSC publiceert dit onderzoek als eerste publicatie in het Europese project LEARN!

Educatie is een van de pijlers binnen verkeersveiligheid en dan ook vanuit het concept 'een leven lang leren in het verkeer'. Uit dit onderzoek blijken grote verschillen hoe de diverse Europese landen hiermee omgaan.

Meer dan 30 verkeersveiligheidsexperts uit Europa hebben meegewerkt aan dit rapport. Het is ook onderdeel van het Europese project LEARN! dat tot doel heeft te komen met handreikingen en richtlijnen hoe een goed verkeerseducatieproject op te zetten en te evalueren. CROW maakt deel uit van het expertteam in dit project.

© Copyright 2014 CROW