The psychological basis of the Shared Space project – a brief exploration

  • Auteur: Pieter de Haan - Kenniscentrum Shared Space
  • Aantal Pagina's: 14
  • Datum: 1 mrt 2010
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

Verkeerssituaties reguleren op basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, in plaats van regels en verkeersborden; dat is het uitgangspunt van shared space. Dit artikel vormt een kort onderzoek naar de psychologische basis van het concept shared space.

  

© Copyright 2014 CROW