Strijd over Mobiliteit De onderliggende waarden in onze opvattingen over reizen, verkeer en openbaar vervoer

  • Auteur: Willem Buunk en Joeroen Bastiaanssen
  • Bron: Windesheim Lectoraat Area Development
  • Aantal Pagina's: 66
  • Datum: 1 jun 2016
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Gedrag algemeen
Dit overzicht is opgebouwd aan de hand van de achttien waarden die ten grondslag liggen aan onze opvattingen over mobiliteit en is in beeld gebracht op de Waardenkaart Mobiliteit. De waardenkaart kan als analyse-instrument worden gebruikt om de complexe maatschappelijke omgeving en het politiek-bestuurlijk speelveld rond mobiliteit inhoudelijk in beeld te brengen.

In de onderzoekspublicatie laten we zien hoe we tot deze waardenkaart gekomen zijn en geven we een toelichting op de fundamenteel verschillende voorkeuren die mensen hebben als het gaat om de manier waarop zij zich verplaatsen. Veel is herkenbaar voor de goed ingevoerde professional, maar een aantal verrassende invalshoeken laat zien waar de blinde vlek zit van menige mobiliteitsdeskundige. Inzicht in de pluriformiteit aan opvattingen over mobiliteit maakt het mogelijk om in de soms heftige strijd over mobiliteit heldere en goed gefundeerde keuzes te maken.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het lectoraat Area Development van Windesheim, in nauwe samenwerking met CROW-KpVV, Planbureau voor de Leefomgeving, Radboud Universiteit en De ArgumentenFabriek.

© Copyright 2014 CROW