Snelheidsmanagement Waarom snelheid in het verkeer een probleem is en wat u eraan kan doen

  • Auteur: Vlaamse Stichting Verkeerskunde en Instituut voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt
  • Aantal Pagina's: 52
  • Datum: 22 dec 2011
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

Snelheid in het verkeer roept verschillende emoties op. Enerzijds vormt een overdreven of onaangepaste snelheid een van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen. Zo speelt zij een hoofdrol bij naar schatting een op de drie verkeersongevallen. Bovendien is snelheid de belangrijkste factor die de afloop van een ongeval bepaalt. Maar anderzijds associëren we snelheid ook graag met sportieve prestaties, met rijplezier, comfort en efficiëntie. Dat geldt trouwens niet alleen voor het verkeer. Ook thuis of op het werk, in ons dagelijks functioneren, willen we de dingen graag vlot laten vooruitgaan en is snelheid eerder een kwaliteit dan een probleem.

Snelheid in het verkeer blijft een controversieel thema. Mensen verschillen van mening over de manier waarop de samenleving moet omgaan met snelheid. Met deze brochure proberen de auteurs te helpen om het bos door de bomen te zien. Ze beschrijft waarom snelheid een probleem vormt in het verkeer, maar ook hoe het komt dat mensen zo vaak en talrijk te hard rijden en wat we daaraan kunnen doen. Zeker op dit laatste punt leggen we de klemtoon, onder de brede noemer ‘snelheidsmanagement’. Daarbij komen zowel maatregelen aan bod die inspelen op de weginfrastructuur als ingrepen die inspelen op de menselijke factor, zoals politiehandhaving en campagnes voor gedragsbeïnvloeding.

Dit werk richt zich naar iedereen die op lokaal niveau belangstelling heeft voor of betrokken is bij het mobiliteits- of verkeersveiligheidsbeleid. Voor de nieuwkomer in het domein geeft deze brochure een goed beeld van de betekenis en de concrete inhoud van snelheidsmanagement, terwijl ook de ervaren expert zijn kennis ermee kan opfrissen en verruimen.

Deze brochure werd samengesteld door academici en praktijkmensen. De brochure kwam tot stand als begeleidend document bij de lesdag Snelheidsmanagement in het kader van de Mobiliteitsacademie, een gezamenlijk project van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde(VSV) en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt.

© Copyright 2014 CROW