Smart Fietsen

  • Auteur: Elise Schroer en Pieter Folkertsma, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Friesland / Stichting Responsible Young Drivers
  • Aantal Pagina's: 29
  • Datum: 1 jul 2014
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Fiets, Verkeersveiligheid

Op acht Friese scholen zijn onder 1122 jongeren tussen 12 en 25 jaar vragenlijsten verspreid. Gevraagd werd hoe ze de telefoon al dan niet gebruiken op de fiets. De resultaten werden verwerkt in een model waarbij het werkelijke gedrag wordt voorspeld aan de hand van factoren als attitude, subjectieve norm, risicoperceptie, risicogedrag, gewoontegedrag en dergelijke.

Hier vindt u de bijlagen behorende bij het onderzoek.

© Copyright 2014 CROW