Psychological Aspects of Travel Information Presentation A psychological and ergonomic view on travellers’ response to travel information

  • Auteur: Matthijs Dicke-Ogenia
  • Aantal Pagina's: 193
  • Datum: 8 okt 2012
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersmanagement

Proefschrift over de psychologische en gedragsaspecten van reisinformatie

Proefschrift over reisinonformatie waarbij o.a. de vraag centraal staat hoe je keuzeboodschappen zodanig op DRIP's plaatst dat weggebruikers ze begrijpen en het juiste gedrag vertonen.

© Copyright 2014 CROW