POT verhuizingen Amersfoort nieuwe fietscultuur bij kleine onderneming

  • Auteur: Advier
  • Aantal Pagina's: 2
  • Datum: 4 jan 2016
  • Type: Praktijkvoorbeeld
  • Onderwerp(en): Mobiliteitsmanagement

Voor POT verhuizingen is het belangrijk dat verhuiswagens zo kort mogelijk onderweg zijn. De vestigingen van POT bevinden zich in filegevoelige gebieden en congestie is problematisch. Files hakken er dubbel in, als medewerkers op weg naar de zaak in de file staan, er vervolgens met de verhuiswagen opnieuw stil staan.

Overlast van files beperken

Om de overlast van files te verminderen, neemt POT twee maatregelen:
  • stimuleren dat werknemers op een andere manier dan met de auto naar het bedrijf komen
  • met de verhuiswagen de weg op gaan op minder filegevoelige momenten.

Deze maatregelen dragen ook bij aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen, iets wat bij POT hoog in het vaandel staat. De reden voor mobiliteitsbeleid is vooral bedrijfseconomisch: tijd is geld; werknemers krijgen overuren uitbetaald. Er spelen ook maatschappelijke belangen mee, zoals CO2-reductie en gezondheid. Die zijn tevens gekoppeld aan bedrijfseconomische belangen: imago, CO2-footprint en minder ziekteverzuim. Alternatieven voor de auto dragen voor de medewerkers bij aan tijdwinst en minder irritatie en stress.
 Doel is dat 25 van de 70 vaste medewerkers niet meer met de auto naar het werk komen. POT heeft besloten dat verhuiswagens om 7 uur ’s ochtends bij de klant moeten zijn. Zo vroeg is er nog nauwelijks openbaar vervoer beschikbaar. Daarom is de fiets een belangrijk vervoermiddel. Werknemers zijn gestimuleerd om (toen dat nog mogelijk was) een fiscaal voordelige fiets aan te schaffen. Nieuwe werknemers die verder dan 25 kilometer van de vestiging wonen, krijgen een gratis verhuizing aangeboden. Medewerkers die thuis kunnen werken (bijv. salesmedewerkers) krijgen laptops. Ook wordt er een beloningsprincipe gehanteerd: de reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer is voor alle medewerkers gelijk, ongeacht of ze met de fiets of de auto komen.
 
Stimuleren en weerstanden wegnemen
Wim Pot, directeur van POT verhuizingen, is de drijvende kracht achter de invoering van mobiliteitsmanagement. Hij is ten tijde van de invoering van het mobiliteitsbeleid tevens voorzitter van het mobiliteitsplatform Amersfoort Bereikbaar. Er heeft overleg met het personeel plaatsgevonden, maar de maatregelen zijn zonder al te veel poespas ingevoerd.
 
Maatregelen als een fiets van de zaak, een gratis verhuizing en de reiskostenvergoeding zijn te zien als een beloning voor het gewenste gedrag. De deelname aan de fietsactie Rij 2 op 5  werkt als een katalysator: diverse werknemers realiseren zich dat het heel logisch is om te fietsen. Deelname vergt een inspanning, maar dat versterkt ook het commitment.
 
De visie van de directie en de positieve energie die door Rij 2 op 5 loskomt, bewerkt een cultuurverandering. De sociale norm verandert snel: fietsen wordt het nieuwe ‘normaal’. Werknemers spreken elkaar aan als ze zien dat collega’s niet naar het werk komen. Dat schept een sociale druk op autogebruikers die op fietsafstand wonen. Door boodschappen op stickers worden medewerkers herinnerd aan de nieuwe norm.
 
Resultaten
Door vroeg te beginnen, boekt de organisatie iedere dag zo’n kwartier tijdwinst per medewerker. Dat komt neer op een besparing van € 1000 aan loonkosten per week. Het lage ziekteverzuim (3%) levert ook een besparing op. Daar staan kosten tegenover, zoals de fietsregeling, verhuiskosten, laptops en aanpassing van het beveiligingssysteem zodat medewerkers thuis kunnen werken. Ook zijn er interne kosten vanwege het ontwikkelen en uitvoeren van het mobiliteitsbeleid.
 
De afname van het aantal automobilisten is geschat op 28 (40 procent). Hoewel het absolute aantal klein is, draagt dit bij aan de filereductie in de regio en aan een beter klimaat.
 
Bron:
Grip op gedrag

© Copyright 2014 CROW