Ontwerpen voor Gedragsverandering

  • Auteur: Centre of Expertise Creatieve Industrie
  • Aantal Pagina's: 58
  • Datum: 1 mrt 2014
  • Type: Praktijkvoorbeeld, Publicatie
  • Onderwerp(en): Gedrag algemeen

Overheid, non-profit-organisaties en bedrijven doen verwoede pogingen het publiek over te halen gezonder en duurzamer te leven. De noodzaak daarvan is de meeste mensen wel duidelijk. Toch komen veel campagnes niet verder dan goede bedoelingen. Succes in de vorm van gedragsverandering blijft uit.

Kan het ontwerpen van gedragsveranderende interventies effectiever? Ja, stellen de onderzoekers in deze publicatie. Door het gericht inzetten van recente inzichten uit de gedragswetenschappen vergroot je niet alleen de slagingskans van je campagne, app of interactieve product, maar ben je bovendien beter in staat je conceptuele keuzes beter te onderbouwen en de effectiviteit van je interventie aan te tonen.

Het boekje biedt een helder overzicht van de theorie, direct toegepast in vele relevante voorbeelden. De focus ligt enerzijds op het inspelen op automatisch gedrag als gewoonten en impulsen, anderzijds op het ondersteunen van bewuste verandering door normcommunicatie, feedback, het inzetten van sociale factoren en het bieden van handelingsperspectief.

© Copyright 2014 CROW