Onderzoek betrokkenheid ouders/opvoeders verkeersveiligheid Interventierichtingen

In opdracht van de provincies Utrecht, Brabant, Drenthe, Flevoland, Zeeland en Zuid Holland, het ROV-Oost Nederland en de Vervoerregio Amsterdam onderzocht Tabula Rasa aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden (observatieonderzoek, vragenlijstonderzoek onder ouders, interviews met praktijkdeskundigen, diepte-interviews met ouders en experts, en literatuurstudie) hoe ouders/opvoeders omgaan en zouden moeten omgaan met verkeersopvoeding. Hieronder werd verstaan het geven van informele verkeerseducatie en het geven van het goede voorbeeld in het verkeer.

Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek zijn interventierichtingen bepaald om verkeersopvoeding door ouders/opvoeders te stimuleren. De belangrijkste uitkomsten zijn dat ouders verkeersopvoeding belangrijk vinden, maar overschatten hoe goed ze opvoeden. En verkeersopvoeding is voor veel ouders een low-interest onderwerp door lage risicoperceptie, haast en beperkt ‘doenvermogen’.

Naar de Factsheet Ouderbetrokkenheid en Verkeersopvoeding - Informatie en tips voor producenten en uitvoerders verkeerseducatie en -campagnes 0-18 jaar. 

© Copyright 2014 CROW