Onbewuste invloeden op gedrag Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

  • Auteur: XTNT
  • Aantal Pagina's: 43
  • Datum: 25 jan 2013
  • Type: Praktijkvoorbeeld
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

Verkeersgedrag staat bij het onderwerp verkeersveiligheid al langere tijd centraal. Denk bijvoorbeeld aan verkeerseducatie, communicatie en campagnes. Deze methoden grijpen in op bewuste keuzes. Een groot deel van ons gedrag wordt echter bepaald door onbewuste processen.

Op dit moment wordt er al op verschillende manieren geëxperimenteerd met onbewuste invloeden op gedrag. Om stappen te kunnen zetten, en het principe van onbewuste gedragsbeïnvloeding beter te kunnen toepassen, hebben (decentrale) overheden en maatschappelijke organisaties behoefte aan een overzicht van best practices in onbewuste gedragsbeïnvloeding.

Het doel van dit overzicht is om (decentrale) overheden en maatschappelijke organisaties te inspireren en handvatten te bieden om onveilig gedrag in de lokale omgeving aan te pakken en daarmee het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Dit rapport is samengesteld door XTNT in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is een van de 23 acties uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid.

© Copyright 2014 CROW