Onbewust beïnvloeden; Inspiratie vanuit werkgebieden buiten verkeer en vervoer

Dagelijks worden we vele malen onbewust beïnvloed. Onbewust reageren op prikkels uit de omgeving is een noodzakelijk overlevingsmechanisme.

In het verkeer vervult onbewust en automatisch gedrag ook een belangrijke rol. We kunnen de complexe handelingen verrichten die verkeersdeelname van ons vraagt, dankzij het feit dat een groot deel daarvan automatisch en buiten ons directe bewustzijn plaatsvindt. Ook pikken we allerlei signalen op uit de omgeving zonder dat we er ons bewust van zijn. Deze signalen beïnvloeden ons gedrag. Het zou mooi zijn als we als hoeders van de verkeersveiligheid daar meer grip op zouden krijgen en – in ieders belang – verkeersgedrag in een gunstige richting kunnen beïnvloeden.

Gedrag effectief beïnvloeden, betekent dus - naast het aanspreken van mensen en straffen en beloningen uitdelen - ook kennis hebben van en inspelen op onbewuste processen. In deze studie verdiept XTNT zich in de onbewuste sturing van gedrag. Wellicht valt er heel wat te leren uit andere gebieden om vervolgens ons voordeel mee te doen binnen mobiliteit. Deze veronderstelling vormde de aanleiding van de studie waar dit rapport verslag van doet.

© Copyright 2014 CROW