Scriptie in het kader van de opleiding Traffic Psychology van de NHL. Doel van het onderzoek is te komen tot
oplossingsrichtingen om ouders te verleiden tot veiliger haal- en brenggedrag in de schoolomgeving. Er is gebruik gemaakt van de constant-risico-theorie om inzicht in het gedrag te krijgen op verschillende niveaus en uiteindelijk tot maatregelen te komen.

© Copyright 2014 CROW