Mobiliteit en gedrag begrijpen en beïnvloeden

  • Auteur: CROW
  • Aantal Pagina's: 300
  • Datum: 19 dec 2014
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Gedrag algemeen

De uitgave ‘Mobiliteit en gedrag’ is ontstaan vanuit de vraag vanuit de verkeers- en vervoersector naar kennis over verkeersgedrag als uitgangspunt voor beleid. Met de kennis uit dit boek leert u naar het verkeers- en vervoersbewegingen kijken ‘met de gedragsbril op’.

In de verkeers- en vervoerssector is er steeds meer aandacht voor de component ‘gedrag’ als uitgangspunt van beleid en bij de ontwikkeling van maatregelen. Dit kan variëren van het inzetten van beloningsmaatregelen ondersteund met apps bij spitsmijdenprojecten tot een relatief eenvoudige maatregel waarmee bereikt wordt dat fietsers hun fiets op de gewenste plek stallen. Overheden gaan zich steeds bewuster bezighouden met gedragsbeïnvloeding en zijn op zoek naar kennis hierover. 

Inkijk in theorie

Deze publicatie geeft een inkijk in de theorie van gedrag en gedragsbeïnvloeding. Met voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe het in de praktijk gaat. De lezer krijgt geen concrete oplossingen voor bepaalde problemen aangereikt. Er zijn namelijk geen blauwdrukken als het gaat om gedragsbeïnvloeding.
De publicatie is bedoeld voor iedereen die werkt op het gebied van verkeer en vervoer.

© Copyright 2014 CROW