Kennisagenda Gedrag en intelligente mobiliteit

De behoefte in Nederland aan richting en focus in de kennislacunes op het gebied van gedrag en smart mobility was aanleiding voor het opstellen van een landelijke ‘Kennisagenda gedrag en intelligente mobiliteit’.

Het doel van deze kennisagenda is om richting te geven aan de transitie naar steeds slimmere mobiliteit, en die te versnellen. Deze kennisagenda is opgesteld in samenwerking met experts van marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Het vormt een belangrijk basisdocument voor de landelijke ITS Ronde tafel Human behaviour.

© Copyright 2014 CROW