Inventarisatie van roodlichtnegatie bij bruggen door langzaam verkeer

  • Auteur: Iris van Hooijdonk, Chantal Merkx, Sjoerd Beumer en Christian P. Janssen
  • Bron: Rijkswaterstaat
  • Aantal Pagina's: 30
  • Datum: 20 jul 2016
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid
Roodlichtnegatie is het niet stoppen voor een rood licht. Onder langzaam verkeer rekenen we fietsers en voetgangers. Er is bij 22 bruggen geobserveerd hoe vaak roodlichtnegatie voorkomt. Deze bruggen werden gedurende 1 week geobserveerd vanuit een verkeerscentrale. Hierbij zijn 105 brugdraaiingen waargenomen waarbij langzaam verkeer aanwezig was. Uit de observaties blijkt dat roodlichtnegatie veel voorkomt: in onze steekproef vond bij al deze draaiingen wel een vorm van roodlichtnegatie plaats.

© Copyright 2014 CROW