Human Factors en snelheidsgedrag op Rijkswegen

  • Auteur: Sanne van Zundert - NHTV
  • Aantal Pagina's: 76
  • Datum: 27 jul 2012
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

De gedragsmatige kant van de verkeerskunde staat tegenwoordig erg in de belangstelling. Bij Rijkswaterstaat wordt dit Human Factors genoemd. Onder Human Factors valt onder andere het snelheidsgedrag van weggebruikers. Vanwege de toename aan vragen over snelheid en het daarbij behorende gedrag wil Rijkswaterstaat een basis voor verder onderzoek leggen, om zo in de toekomst deze vragen beter te kunnen beantwoorden.

Deze basis is gegeven door een onderzoek uit te voeren naar de invloed van fysieke omgevingsaspecten op en rondom het hoofdwegennet, waardoor het snelheidsgedrag van weggebruikers op het hoofdwegennet wordt beïnvloed.
Het doel dat hieruit volgt is door middel van kwantitatieve meetgegevens inzicht verkrijgen in de invloed van nader te bepalen fysieke omgevingsaspecten rondom het hoofdwegennet op het snelheidsgedrag van weggebruikers.

Dit stagerapport is geschreven in het kader van de tweede stageperiode van de opleiding Verkeerskunde aan de NHTV internationale hogeschool Breda. Het doel van de tweede stage is een verdieping op de inhoud in de praktijk, waarbij de student zich vakinhoudelijk richt op het toepassen en ontwikkelen van de geleerde vaardigheden.

Het onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Verkeersmanagement Hoofdwegennet bij Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat te Delft.

© Copyright 2014 CROW