Human factors en dynamisch verkeersmanagement waar psychologie en techniek samenkomen

  • Auteur: XTNT
  • Aantal Pagina's: 15
  • Datum: 8 nov 2012
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersmanagement

Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 22 en 23 november 2012, Amsterdam

Deze paper gaat in op de mogelijkheden om gebruik te maken van bewuste en onbewuste gedragsbeïnvloeding bij verkeersmanagement.

De basis voor deze paper is gelegd in opdracht van de projectorganisatie Bereik! die de mogelijkheid heeft geboden Human Factors binnen de Zuidvleugel een volwaardige plek te geven bij het verder ontwikkelen van Dynamisch Verkeersmanagement.

© Copyright 2014 CROW