Hoe mensen keuzes maken De psychologie van het beslissen

  • Auteur: W.L. Tiemeijer
  • Bron: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
  • Aantal Pagina's: 132
  • Datum: 1 jan 2011
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Gedrag algemeen

Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste kennis die de sociale psychologie en aanverwante vakgebieden hierover de laatste jaren hebben ontwikkeld.

Het boek is ten dele een samenvatting van De menselijke beslisser (WRR), maar bevat ook veel nieuwe informatie. Zo wordt meer aandacht besteed aan onbewust gedrag, aan het sociale karakter van mensen, en aan de mate waarin mentale verschijnselen hard wired zijn. Ook wordt ingegaan op de discussie over ‘de vrije wil’ en zijn de beleidsimplicaties van een en ander aangegeven.

© Copyright 2014 CROW