Herijking aanpak verkeersveiligheid kinderen en jongeren (deel 2)

  • Auteur: Reinoud Nagele (RHDHV), Maria Kuiken (Dobe)
  • Aantal Pagina's: 67
  • Datum: 29 mrt 2016
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

Is wat overheden doen op het gebied van verkeerseducatie voor jongeren nog steeds effectief voor de verschillende doelgroepen tussen 0 en 17 jaar? Welke kansen en mogelijkheden zijn er nog meer naast of – zo nodig - in plaats van wat we al doen? In opdracht van het ROV Oost-Nederland heeft Royal HaskoningDHV deze herijking uitgevoerd van de aanpak van de verkeersonveiligheid onder kinderen en jongeren (0-17 jarigen). Dit rapport vormt deel 2 van het totale onderzoek naar dit onderwerp.

Er zijn veel goede verkeerseducatieve producten op de markt voor kinderen en jongeren. Deze worden op allerlei manieren via onder andere scholen bij deze doelgroepen onder de aandacht gebracht. Maar is dit de manier hoe we in de toekomst willen werken? Welke wegen zijn er om effectiever resultaten te bereiken? ROV Oost-Nederland heeft zichzelf deze vraag gesteld en onderzoek laten doen. Dit rapport vormt het tweede en laatste deel van dit onderzoek en doet aanbevelingen. Denk hierbij aan het stimuleren van de gedragsbeinvloeding op meerdere plekken, integralere aanpak met andere thema's als bewegen en gezondheid etc.
 

© Copyright 2014 CROW