Herijking aanpak verkeersonveiligheid kinderen en jongeren Deel 1

  • Auteur: Reinoud Nägele (Royal HaskoningDHV) en Maria Kuiken (Dobe)
  • Bron: ROV Oost Nederland (ROVON)
  • Aantal Pagina's: 45
  • Datum: 1 okt 2015
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

Het ROV Oost-Nederland neemt de huidige aanpak van verkeersonveiligheid onder kinderen en jongeren (0-17 jarigen) onder de loep door middel van een 'herijking' in twee stappen. Dit rapport beschrijft hiervan de resultaten op basis van literatuuronderzoek en expertinterviews.

Centraal in de eerste stap staan de volgende vragen: is wat we doen nog steeds effectief voor deze doelgroepen? Welke kansen en mogelijkheden zijn er nog meer naast of – zo nodig - in plaats van wat we al doen? Daarbij wordt er in bredere zin gekeken naar mogelijkheden om de verkeersonveiligheid onder kinderen en jongeren aan te pakken.

Deze eerste fase heeft geleid tot een helder begrip van het probleem bij de doelgroepen en tot een overzicht van de belangrijkste risicofactoren en kansrijke aangrijpingspunten voor de aanpak.

De vervolgstap betreft de uitwerking van aangrijpingspunten tot kansrijke interventiemogelijkheden en tot inzicht in implementatie, effectiviteit, relatie met aangrenzende werkgebieden, nieuwe partners en dergelijke.

 

© Copyright 2014 CROW