Handreiking gedrag weggebruikers : een handreiking om beter grip te krijgen op gedrag

  • Auteur: Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart, afdeling Gebruikers Verkeer en Vervoer
  • Aantal Pagina's: 77
  • Datum: 1 dec 2012
  • Type: Praktijkvoorbeeld, Publicatie
  • Onderwerp(en): Gedrag algemeen, Verkeersmanagement

Het verkeerssysteem bestaat uit de onderdelen mens, voertuig en omgeving. De mens zorgt dat het geheel in beweging komt, in beweging blijft of juist stagneert. De mens is daarmee een spil in het verkeerssysteem. Zijn verkeersgedrag bepaalt de effectiviteit van de maatregelen en de veiligheid op de weg. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in het gedrag van de weggebruiker. Zo kun je beter inschatten of een maatregel, ontwerp of constructie een positief effect zal hebben.

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) heeft in samenwerking met regionale onderdelen van Rijkswaterstaat een Handreiking Gedrag weggebruikers gemaakt. Hiermee kun je beter inspelen op het gedrag van de weggebruiker bij projecten of maatregelen voor ontwerp en aanleg, verkeersmanagement of beheer en onderhoud. Met behulp van checklists en modules kun je zelf in korte tijd en op een gestructureerde manier gedragsrisico's in kaart brengen en extra informatie vinden over verschillende thema's die een relatie hebben met het gedrag van de weggebruiker. De handreiking helpt je zo bij het nemen van besluiten, het stimuleren van het gewenste gedrag of het voorkomen van ongewenst gedrag.

De handreiking is vooral bedoeld voor Rijkswaterstaters in de operationele processen (in projecten en bij lijntaken) bij de regionale diensten en bij de dienst Verkeer- en Watermanagement.

© Copyright 2014 CROW