Grip op gedrag Inspiratie voor het vervolg van Beter Benutten

  • Auteur: XTNT, Tabula Rasa en &Morgen
  • Bron: Ministerie I&M, Programma Beter Benutten
  • Aantal Pagina's: 180
  • Datum: 3 dec 2013
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Gedrag algemeen, Mobiliteitsmanagement

In deze publicatie staat de vraag centraal: wat kunnen we leren over gedragsbeïnvloeding in projecten op het vlak van Slim Werken Slim Reizen? Wat gebeurt er nu al, wat werkt (en wat niet) en hoe kun je gedrag een plek geven in het vervolg van Beter Benutten?

Het rapport biedt inzicht in leervaringen uit een groot aantal bekende casestudies. In het onderzoek is gekeken naar de onderliggende gedragsmechanismen: hoe zijn mensen (en organisaties) te beïnvloeden om te komen tot ander gedrag? Welke gedragsprincipes spelen een rol en zijn die mechanismes effectief? Gekeken is in de literatuur en naar ervaringen in andere sectoren naar welke gedragsprincipes effectief zijn maar nog weinig worden toegepast.

Het rapport hanteert een duidelijke driedeling voor werken aan gedrag:

  1. understand: gedrag van mensen begrijpen;
  2. intervention: uitwerken van maatregelen;
  3. results: monitoring en evaluatie.

Voor elke fase bevat het rapport aanbevelingen voor het vervolg van Beter Benutten en voor partijen die reisgedrag willen beïnvloeden.

© Copyright 2014 CROW