Gedragspotentie Verkeersveiligheidsprojecten in de provincie Noord-Brabant

 • Auteur: Dijksterhuis & van Baaren
 • Aantal Pagina's: 74
 • Datum: 3 mrt 2020
 • Type: Publicatie
 • Onderwerp(en): Verkeersveiligheid

In aanvulling op de toetsingen in het kader van de Toolkit Verkeerseducatie laat de provincie Noord-Brabant verkeersveiligheidsprojecten ook toetsen op verwachte gedragsverandering. Deze toetsing wordt uitgevoerd door het bureau Dijksterhuis & van Baaren.

De partners van provincie Noord-Brabant zetten zich actief in om het aantal verkeersslachtoffers te beperken en streven samen met de provincie naar nul verkeersslachtoffers. Elk slachtoffer is er immers één teveel. Vanuit deze gedachte worden er elk jaar verschillende initiatieven en campagnes ingezet om de verkeersveiligheid te vergroten.

Naast de staat van weg en voertuig, speelt menselijk gedrag een essentiële rol bij (het vergroten van) de verkeersveiligheid. Diverse educatieve programma’s en campagnes hebben als doel om het aantal slachtoffers in het verkeer terug te dringen. Provincie Noord-Brabant wil er zeker van zijn dat deze initiatieven positief inspelen op het gedrag van de weggebruiker en een optimaal effect hebben op de verkeersveiligheid.

Aan D&B is gevraagd om een aantal verkeersveiligheidsprojecten te bestuderen en te beoordelen op verwachte effectiviteit, vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief. Daarbij worden concrete verbetermogelijkheden aangedragen. Het gaat om de volgende acht projecten:
 
 1. Verlies na verkeersongeval (Stichting Zereen i.s.m. Het-is-OK! en Stichting Halt)
 2. Het Nieuwe Fietsen (Veilig Verkeer Nederland)
 3. Zeven Sloten (Johan Cahuzak Theater)
 4. Gastles Alcohol & Drugs (Bureau Leefstijl)
 5. Show Yourself (TeamAlert)
 6. BOB (Veilig Verkeer Nederland)
 7. ValOpShop (Attacom)
 8. 3D Afleiding (Responsible Young Drivers)

© Copyright 2014 CROW