Gedragsanalyse Beter Benutten Regio´s: Maastricht, Arnhem-Nijmegen, Brabant en Midden-Nederland

Deze uitgave is tot stand gekomen op basis van verzamelde informatie tijdens expert meetings in de Beter Benutten regio’s Maastricht, Midden Nederland, Arnhem Nijmegen en Brabant.

Dit document is een momentopname. Het past bij de vorm waarin de meeste maatregelen verkeerden tussen juni 2014 en november 2014. De notitie geeft een goed beeld van de gevolgde gedragsanalyse, als eerste stap in een ‘ongoing proces.’

Uitgangspunt van de analyse is dat het vinden van intrinsieke motivaties van doelgroepen en het benoemen en wegnemen van weerstanden voor verandering een enorme impuls zal geven aan de gedragsmaatregelen binnen Beter Benutten.

© Copyright 2014 CROW