Fietsparkeren kun je leren!

  • Auteur: Emmely van Delden
  • Aantal Pagina's: 72
  • Datum: 3 jul 2015
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Fiets

Hoe krijg je fietsers zover dat ze hun fiets in de stalling zetten? In Veenendaal bleek dat met een systematische aanpak gebaseerd op gedragskundige principes het foutparkeren is te halveren.

De gemeente Veenendaal kampt bij station Veenendaal Centrum met het probleem dat veel fietsen op plekken geparkeerd worden waar ze hinderlijk zijn voor anderen. Toch zijn er voldoende plekken. De praktijk is echter dat de fietsenstallingen aan de stadskant overvol staan en de stallingen aan de zuidkant grotendeels leeg zijn.

Emmely van Delden, student bij de Radbout Universiteit, ging als stagiaire bij XTNT aan de slag om een oplossing te zoeken. Ze onderzocht eerst waarom fietser hun fiets buiten een stalling achterlaten. En vervolgens  ontwikkelde ze oplossingen gericht op gedragsverandering bij deze groep.

Gewoonte, haast  en gemak. Dat zijn kort samengevat de belangrijkste redenen om de fiets zo maar ergens achter te laten, vooral scholieren bezondigen zich hieraan. Daar komt nog bij dat je voor de stalling aan de zuidkant de spoorbomen moet passeren. En die kunnen net dicht zijn.

In plaats van te proberen foutparkeerders te bewegen toch aan de zuidkant te parkeren, koos men in Veenendaal voor de meer kansrijker geachte optie om een  - tijdelijke – extra stalling aan de stadskant te maken. Om de overvolle permanente stalling aan de stadskant te ontlasten en het de fietser makkelijker te maken.

Maar hoe krijg je de fietsers zover dat hij daar ook gebruik van maak? Daartoe werd een speciale flyer ontwikkeld, gebaseerd op beproefde gedragskundige  principes. De fietsers werden eerst gecomplimenteerd met het feit dat hij met de fiets is gekomen. Vervolgens werd de nieuwe parkeervoorziening aangekondigd als een nieuw extra aanbod en de voordelen werden opgesomd, voor de fiets en voor de omgeving.

Informatieborden gaven aan dat de stalling daadwerkelijk in gebruik was genomen. Die werd eerst met lokfietsen bezet, goed voorbeeld doet volgen. Verder werden de inmiddels bekend ‘starende ogen’ ingezet. Voor het eerst toegepast om fietsendieven te ontmoedigen, maar hier gebruikt om de fietser aan te sporen goed te parkeren.

Dit alles leidde ertoe dat het percentage foutgeparkeerde fietsen met 48 % afnam. Bij de voormeting was het percentage foutgeparkeerde fietsen 21% en bij de derde nameting 11%.

© Copyright 2014 CROW