Fietsparkeren en Gedragsbeïnvloeding Stagerapport

  • Auteur: Henk Lenting
  • Bron: CROW
  • Aantal Pagina's: 60
  • Datum: 14 jan 2013
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Fiets, Parkeren

Steeds meer Nederlandse steden krijgen problemen met fietsparkeren. Hoog tijd om te onderzoeken wat een gemeente allemaal kan doen om op het gedrag fietsparkeerders te sturen. Henk Lenting doorliep zijn stage bij CROW-Fietsberaad en ging hiermee aan de slag.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een stage voor de opleiding HBO Mobiliteit van de NHL Hogeschool in Leeuwarden. De hoofdvraag van dit onderzoek is: “Welke gedragsmaatregelen ten aanzien van Fietsparkeren zijn kansrijk?” Deze hoofdvraag is via twee wegen beantwoordt. Het eerste pad onderzoekt welke maatregelen theoretisch mogelijk zijn en welke van die maatregelen ook daadwerkelijk door een aantal gemeenten als kansrijk voor uitvoering worden gezien, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot. Het tweede pad past een deel van de theorie uit het eerste pad toe op de lokale situatie van Amersfoort in de vorm van een uitgebreide probleemanalyse.

© Copyright 2014 CROW